Płatności przyjmujemy w złotych polskich (obowiązuje cena z dnia złożenia zamówienia) oraz w euro.

Konto dla wpłat w złotych (PLN):
Nr rachunku: 19 1140 2017 0000 4902 0645 7255
Właściciel konta: Tompress Tomasz Jaźwiński
Bank: mBank

Konto dla wpłat w euro (EUR):
Nr rachunku (IBAN): DE58100900007264374000
BIC: BEVODEBB
Właściciel konta: Tompress Tomasz Jazwinski
Bank: Berliner Volksbank Berlin

PayPal (tylko wpłaty w EUR):
Adres e-Mail do wpłat PayPal:
ebay@tompress.wroclaw.pl