1. Właścicielem portalu internetowego tompress.shop (zwanego dalej sklepem) jest firma Tompress Tomasz Jaźwiński, ul. Grabiszyńska 315/30, 53-236 Wrocław, Polska, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Wrocławia od 1.04.2002 roku, nr NIP 8941112600, Regon 932784922 (zwana dalej sprzedawcą).
 2. Firma prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Podany w pkt. 1. adres jest tylko adresem rejestracyjnym i do ewentualnej korespondencji. Nie prowadzimy pod tym adresem sprzedaży stacjonarnej, ani nie przyjmujemy interesantów.
 3. Wszystkie oferowane do sprzedaży przedmioty są własnością sprzedawcy, i znajdują się w jego posiadaniu. Sklep nie prowadzi sprzedaży komisowej, ani żadnej innej sprzedaży na zlecenie osób trzecich.
 4. Oryginalność wszystkich sprzedawanych przedmiotów jest gwarantowana przez sprzedawcę – chyba że w opisie danej pozycji wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeśli w ofercie sklepu znajdą się przedmioty historyczne z okresu III. Rzeszy Niemieckiej, to mają one charakter wyłącznie kolekcjonerski – i w żadnym wypadku nie służą propagowaniu ideologii narodowo-socjalistycznej.
 5. Kupujący jako dowód zakupu otrzymuje paragon z kasy fiskalnej oraz wydruk zamówienia z listą zakupionych przedmiotów. Potwierdzenie zamówienia jest przesyłane również pocztą elektroniczną. Faktura jest wystawiana na życzenie kupującego.
 6. Zgodnie z art. 120 pkt. 4 ustawy o VAT, oferowane przez sprzedawcę przedmioty kolekcjonerskie są opodatkowane w ramach procedury marży. Na fakturach VAT-marża podatek naliczony nie jest wyszczególniony. Znajdujące się w ofercie książki nowe, opatrzone kodem ISBN, są opodatkowane stawką VAT 5%.
 7. Ceny bazowe w sklepie ustalone są w walucie euro (EUR). Wyświetlane w opisie przedmiotu ceny w złotych (PLN) są na bieżąco aktualizowane według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP). Wpłaty za zakupione przedmioty są przyjmowane zarówno w euro, jak i w złotych.
 8. Od kupujących z Polski preferujemy wpłaty w złotych, na nasz rachunek firmowy w mBanku, nr 19 1140 2017 0000 4902 0645 7255. Suma do wpłaty (łączna cena przedmiotów, plus koszt przesyłki) znajdzie się w e-Mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 9. Kupujący z innych krajów Unii Europejskiej mogą wpłacać w euro na nasz rachunek firmowy w Niemczech, Berliner Volksbank Berlin, IBAN DE58100900007264374000, BIC BEVODEBB. Suma do wpłaty (łączna cena przedmiotów, plus koszt przesyłki) znajdzie się w e-Mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 10. Kupujący mają również możliwość wybrać wpłatę na nasze konto w międzynarodowym serwisie płatniczym PayPal. Wpłaty na PayPal przyjmujemy wyłącznie w euro. Wyświetlane przy opisie poszczególnych przedmiotów ceny w dolarach amerykańskich mają charakter jedynie informacyjny.
 11. Na wpłatę za zamówione przedmioty czekamy do 10 dni od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu – w wypadku braku wpłaty oraz kontaktu ze strony kupującego – zamówienie zostaje anulowane, a przedmioty trafiają ponownie do sprzedaży.
 12. Sklep działa w bezpiecznym szyfrowanym połączeniu i jest zabezpieczony aktualnym, zweryfikowanym certyfikatem SSL.
 13. Zakupów mogą dokonywać osoby, które założyły konto w naszym sklepie, jak również osoby nie zarejestrowane. Gwarantujemy, że Państwa dane osobowe są przechowywane zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa polskiego oraz regulacjami Unii Europejskiej (RODO).
 14. Przetwarzanie danych adresowych klientów sklepu odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. Z oczywistych względów dane te mogą być przekazywane operatorowi pocztowemu. Składając zamówienie i akceptując regulamin, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji realizacji zamówienia drogą pocztową.
 15. Wysyłka zakupionych walorów następuje po wpłynięciu należności na konto sprzedawcy. Operatorem naszych przesyłek na terenie kraju jest Poczta Polska, natomiast za granicą poczty krajów docelowych. Na życzenie udostępniamy numer przesyłki, umożliwiający jej monitoring.
 16. Zgodnie z przepisami polskimi oraz regulacjami Unii Europejskiej, kupujący ma prawo zwrócić zakupione przedmioty w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania – również bez podania przyczyny. Koszt odesłania ponosi w takim wypadku kupujący. Adres podany w danych rejestracyjnych jest również adresem do ewentualnych zwrotów.
 17. Sklep jest prowadzony równolegle w językach: polskim, niemieckim i angielskim. Również regulamin został opublikowany w tych trzech językach. W kwestiach spornych moc prawną ma wersja w języku polskim.
 18. Miejscem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla miejsca rejestracji sprzedawcy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej.